CONTAGEST > SERVEIS > FISCAL

Fiscal


L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars és una de les nostres especialitats principals. Disposem d’experts economistes altament qualificats a l’àrea Fiscal que el poden tutelar i assessorar tant en el moment de la constitució de la seva empresa (escollint la modalitat d’empresa que més pugui encaixar en la seva idea de negoci) com en el dia a dia de la seva gestió (determinant el millor moment i manera de dur a terme les seves inversions o estratègies empresarials). Tot, enfocat a l’estalvi tant en impostos com en temps. Tregui el màxim rendiment al seu negoci amb un cost fix sense sorpreses desagradables.

Això ens permet abordar les necessitats habituals de l’empresa i oferir gestions i assessorament en liquidació d’impostos, procediment tributari i definició del tipus d’empresa, focalitzant-nos en les necessitats concretes de cada un dels nostres clients.

Algunes de les principals gestions que realitzem són

1

Gestió fiscal per empreses:

Ens encarreguem de preparar i presentar totes aquelles autoliquidacions de caràcter periòdic que corresponen i afecten el seu negoci, sempre optimitzant-les al màxim perquè vostè pugui complir amb les seves obligacions tributàries al menor cost possible.


2

Assessoria fiscal d’empreses:

Valorem la repercussió fiscal de les operacions que realitza la societat amb l’objectiu de racionalitzar les càrregues impositives dins del marc legal vigent. Ajudem a l’empresa a definir la seva política fiscal, així com mantenir-lo informat de les últimes novetats de les normatives.


3

Assessoria fiscal de persones físiques:

Realitzem la confecció i presentació de les diferents autoliquidacions relacionades amb la seva activitat (IVA, transmissions patrimonials, IRPF i impostos sobre successions i donacions) i l’assessorem sobre el sistema de gestió que més s’adeqüi a la seva activitat i volum de negoci. Prengui decisions eficients en un entorn de fiscalitat canviant i complex, això li permetrà dedicar més recursos en diferenciar-se de la seva competència que en pagar impostos.


4

Assessorament Jurídic-Fiscal:

Assessorem en aspectes relacionats amb filials d’empreses, preparació i tramitació d’escrits, consultes dirigides a l’Administració Tributària, interposició de recursos i reclamacions via econòmica, administrativa, assistència en inspeccions fiscals o qualsevol altre aspecte legal lligat a l’àrea Fiscal.


Carrer Cos - Gayón, 4
25002 Lleida
Tel: 973 264 333
Fax: 973 274 397
acontagest@contagest.com


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar