CONTAGEST > SERVEIS > JURÍDIC

Jurídic


Quan tots els nostres departaments professionals han actuat i no ha estat possible trobar una solució administrativa als seus problemes, el nostre Departament Jurídic entrarà en acció per defendre els seus interessos. Deixi’ns ser l’instrument que li permeti trobar solucions òptimes als problemes relacionats amb el seu negoci o persona. Actuarem en el seu nom, de forma ponderada però ferma i sempre vetllant pels seus interessos.

Des del nostre Departament Jurídic donarem forma a les seves decisions mitjançant la redacció de contractes i la realització dels tràmits oportuns per donar-los-hi vigència. L’assessorarem en temes laborals (redacció de contractes, mediació en actes de conciliació, procediments davant dels tribunals per acomiadaments o altres conflictes laborals), fiscals (redacció de tot tipus de contractes amb implicacions fiscals tals com contractes d’arrendament, constitució de societats, i qüestions de dret familiar: successions i donacions, dret matrimonial, etc.).

A Contagest som especialistes en qüestions d’Estrangeria: aconsegueixi d’una forma senzilla i ràpida que els seus treballadors estrangers regularitzin la seva situació al nostre país i eviti problemes innecessaris.

Carrer Cos - Gayón, 4
25002 Lleida
Tel: 973 264 333
Fax: 973 274 397
acontagest@contagest.com


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar