CONTAGEST > SERVEIS > LABORAL

Laboral


Des de Contagest pretenem garantir el compliment de les obligades normatives en l’àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social, així com facilitar la gestió i administració dels Recursos Humans. Aquesta gestió tindrà un cost mensual fix per la seva empresa d’acord amb la dimensió de la seva plantilla de treballadors.

L’assessorarem en tots els aspectes que es derivin de les relacions laborals gràcies al nostre competent i actualitzat equip de professionals que incorpora constantment les últimes novetats sobre les normatives vigents per oferir-li un servei 100% actual i professional.

El nostre equip, la seva àmplia experiència i els mitjans amb els quals comptem al nostre departament de Gestió Laboral ens permeten donar una resposta ràpida a l’afiliació de nous treballadors, creació de contractes de treball, confecció de nòmines, liquidacions i, en definitiva, totes aquelles necessitats que la seva empresa pugui tenir en aquesta àrea.

Les principals gestions que realitzem són:

1

Seguretat social:

Realitzem gestions pròpies d’aquest àmbit com inscripcions d’empreses a la Seguretat Social, butlletins de cotització, altes i baixes de treballadors, elaboració de contractes de treball tenint en compte els avantatges i bonificacions dels tipus de contracte vigents, notificació i tramitació tant de comunicats d’accident de treball com de situacions especials (maternitat, incapacitat o jubilacions anticipades).


2

Assessoria laboral:

Assessorem en processos d’acomiadaments i conciliació laboral, processos de negociació amb els treballadors i comitè d’empresa, auditories laborals, col•laboració en l’elaboració de Plans de Riscos Laborals, assessorament jurídic al Jutjat del Social i estudis de la relació laboral i circumstàncies contractuals de cada cas.


3

Contractes:

Ens posarem al seu costat per preparar i redactar contractes personalitzats en funció de les característiques dels llocs a cobrir, de les necessitats de cada empresa i de la tipologia de contractes i bonificacions vigents en cada moment. Creem i gestionem contractes de tot tipus, així com la seva notificació i registre a les Oficines de Treball. També redactem suspensions i extincions de la relació laboral amb el treballador.


4

Nòmines:

Confeccionem i enviem mensualment les nòmines dels seus treballadors tenint en compte tots els aspectes que puguin existir com la implementació de salaris variables, complements o plusos, liquidació de pagaments endarrerits per revisions de Conveni i ajustaments per retencions segons la normativa fiscal. També preparem les seves liquidacions. Així mateix i vinculat amb el procés de nòmina liquidarem mensualment les assegurances socials amb la Tresoreria de la Seguretat Social i ingressarem al seu nom a l’Agència Tributària les retencions per IRPF vinculades a les nòmines (Model 111).


Carrer Cos - Gayón, 4
25002 Lleida
Tel: 973 264 333
Fax: 973 274 397
acontagest@contagest.com


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar