CONTAGEST > SERVEIS > GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Gestió administrativa


De forma àgil i eficaç ajudem a empreses, autònoms i particulars en totes les gestions relacionades amb qualsevol tipus de tràmit, principalment els relacionats amb vehicles i permisos de circulació. Assumim per vostè tots els tràmits i desplaçaments, estalviant-li d'aquesta manera temps i molèsties innecessàries.

Algunes de les principals gestions que realitzem són les següents:

1

Matriculacions:

Gestionem la matriculació i la liquidació d'impostos del seu vehicle.


2

Transferències de vehicles:

Realitzem de forma àgil el canvi de titularitat dels vehicles comprats o venuts ja matriculats en el Registre de la Direcció general de trànsit.


3

Baixes i rehabilitacions:

Gestionarem la baixa del seu vehicle realitzant el comunicat i tràmit corresponent amb la Direcció general de trànsit. Així mateix, podem gestionar l'alta d'un vehicle que hagi estat donat de baixa temporalment.


4

Duplicats:

En cas de robatori, pèrdua o deterioració del permís de circulació, podem gestionar l'obtenció d'un duplicat del mateix a través de les Prefectures provincials de trànsit.


5

Registre de Maquinària Agrícola:

Realitzem qualsevol tipus de tràmit de maquinària agrícola (inscripció, baixa, rehabilitació)


6

Renovació i bescanvi de permisos de conducció nacionals, comunitaris o de tercers països.


7

Recursos de multes:

Assessorament complet i professional abans davant de qualsevol tipus de sancions administratives o inspeccions en matèria de tràfic i transports.


8

Informes de vehicles:

Obtenim de manera ràpida i fàcil l'informe oficial de tràfic sobre l'estat d'un vehicle.


9

Registre de Béns Mobles:

Confecció i inscripció de contractes de venda a terminis, cancel•lació de reserves de domini i embargaments.


10

Autoritzacions de transport de mercaderies i viatgers:

Altes noves, substitucions, visats, rehabilitacions. Certificats de conductor de Tercers Països. Targeta de Tacògraf digital.


11

Autoritzacions de transport internacional:

Llicència Comunitària, autoritzacions de la *CEMT, autoritzacions bilaterals, obtenció de talonaris CRM, etc


12

Permisos especials:

Autoritzacions per al transport de càrregues que sobrepassin les dimensions màximes autoritzades.


13

Altres tràmits:

L’assessorem en cada moment sobre els requeriments legals específics per al desenvolupament de la seva activitat de transport de Residus, Mercaderies Perilloses, Animals Vius, Productes Peribles, etc.


Carrer Cos - Gayón, 4
25002 Lleida
Tel: 973 264 333
Fax: 973 274 397
acontagest@contagest.com


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar