CONTAGEST > NOTICIES > CÈNTIM SANITARI: Reclama ja la totalitat !!!

CÈNTIM SANITARI: Reclama ja la totalitat !!!

03 Marzo 2016 | Fiscal

Les últimes sentències del Tribunal Suprem, en relació als recursos contenciós administratius presentats per particulars i organitzacions de consumidors de diversos àmbits, obliguen a l'Agència Tributària a retornar tot el recaptat entre els exercicis 2002 i 2012 en concepte de l' anomenat impost "cèntim sanitari" . Fins al moment l'Agència Tributària venia retornant les quantitats recaptades de forma improcedent (d'acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea TJUE de febrer de 2014 que va declarar que la Llei que autoritzava dit impost era contrària a la una directiva europea) que es poguessin justificar mitjançant factures amb el "cèntim sanitari" desglossat convenientment i sempre entre els anys 2010 i 2012, considerant invalides per prescripció aquelles compreses entre 2002 i 2010.

 

El procediment o successió de gestions que s'han produït fins al moment present són les següents:

 

    · Fins la publicació de la sentència del Tribunal Suprem els sol·licitants rebien resolucions per part de l'Oficina Gestora d'Impostos Especials en què se'ls retornava la quantitat no prescrita de la totalitat reclamada amb interessos de demora i, es desestimaven les devolucions corresponents als exercicis entre 2002 al 2010.

    · Els nostres clients davant aquesta resolució desestimatòria parcialment, van presentar reclamació econòmic administrativa sol·licitant la devolució dels imports recaptats improcedentment per l'Agència Tributària en el període 2002-2010 considerant que la prescripció, com a mínim, hauria de considerar -se a partir de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) al febrer de 2014. És a dir que haurien d'estimar totes les sol·licituds que es presentin entre 2014 i 2018 ja que fins al 2014 no era possible reclamar res perquè no hi ha base jurídica per fer-ho.

    · Actualment el TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional) està fallant a favor de les reclamacions que es van presentar en el sentit a què fèiem referència en el paràgraf anterior.

  

Per tot això la nostra recomanació és la següent:

 

1.     Aquells que no hagin presentat reclamació Econòmic Administrativa, aconsellem que la presentin tot i ser extemporània respecte la resolució de l'Oficina Gestora d'Impostos Especials, havent -se de fer esment en tot cas a les últimes sentències del Suprem que fallen a favor del retorn de la totalitat de les quantitats reclamades.

 

2.      Aquells que van presentar Reclamació Econòmic Administrativa i hagin rebut resolució estimatòria o favorable, recomanem que sol·licitin de nou a traves del web de l'Agència el cèntim sanitari d'aquelles factures que van ser declarades prescrites  per poder optar a la seva devolució el mes aviat possible.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar