CONTAGEST > NOTICIES > HISENDA MANTINDRÀ ELS ACTUALS MÒDULS EN 2019

HISENDA MANTINDRÀ ELS ACTUALS MÒDULS EN 2019

23 Noviembre 2018 | Fiscal

Els volem informar que a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda s'ha publicat el Projecte d'Ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.

Aquesta Ordre manté l'estructura de l'Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.

En relació amb l'IRPF:

·         Es mantenen per a l'exercici 2019 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d'aplicació 

·         Es manté la reducció del 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords aconseguits en la Taula del Treball Autònom.

Pel que es refereix a l'IVA:

Es mantenen per 2019 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l'any immediat anterior.

Es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l'IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.

Finalment, cal assenyalar que la Ministra d'Hisenda ha manifestat que prorrogarà els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls "no s'enduriran" al llarg de 2019.

D'aquesta forma, l'Executiu mantindrà el límit d'exclusió quan els rendiments íntegres de l'autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros. Aquesta decisió de mantenir els límits i prorrogar els topalls dels mòduls dels autònoms s'inclourà previsiblement als pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2019.

Per la seva banda, la llei vigent contemplava uns límits a partir dels quals no es permetrà tributar per mòduls a partir de 2019 als autònoms quan els rendiments íntegres de l'autònom superin els 150.000 euros, quan la facturació a altres empresaris o professionals superi els 75.000 euros i quan les compres en béns i serveis superin els 150.000 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar