CONTAGEST> NOTICIES > CATEGORIA >fiscal

fiscal


17 Diciembre 2015 | Fiscal
Al BOE del dia 18-11-2015, s'ha publicat l'Ordre que desenvolupa pel 2016 el mètode d'estimació objectiva de l' IRPF i el règim simplificat de l' IVA,...
Llegir més
29 Diciembre 2015 | Fiscal

Per Nadal és habitual que les empreses facin regals als seus clients, una despesa que és fiscalment deduïble. No obstant això, la reforma fiscal 2015 ha limitat la deducció a l'1% de la xifra de negoci. Per tant, les empreses hauran d'ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment.


...
Llegir més
03 Marzo 2016 | Fiscal
Les últimes sentències del Tribunal Suprem, en relació als recursos contenciós administratius presentats per particulars i organitzacions de consumidors de diversos àmbits, obliguen a l'Agència Tributària a retornar tot el recaptat entre els exercicis 2002 i 2012 en concepte de l' anomenat impost "cèntim sanitari" ...
Llegir més
30 Junio 2016 | Fiscal

Com tots els anys, el pròxim dia 1 de juliol l'Agència Tributària engegarà la campanya de l'impost sobre societats 2014, que presenta novetats importants amb la nova Llei de l'impost sobre societats i obligacions de caràcter formal que hem de saber. En el BOE de 7 de juny s'ha publicat l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, que aprova els models de declaració de l'impost sobre societats.

...
Llegir més
14 Diciembre 2016 | Fiscal

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sentència 810/2016 de 6 de juliol) ha declarat exempta la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social, en contra del criteri seguit, fins ara, per l'Administració Tributària. Gràcies a aquesta Sentència, s'obre la possibilitat de sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts mitjançant la rectificació de l'autoliquidació de l' IRPF on es va incloure aquesta prestació.

...
Llegir més
22 Diciembre 2016 | Fiscal
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat incompatible amb el Dret Europeu la limitació temporal imposada pel Tribunal Suprem a l'eficàcia de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl. Caldrà veure cada cas i estudiar les condicions de cada hipoteca per determinar la devolució. Els afectats podran iniciar, si escau,  un procediment a través de la via judicial que desemboqui en la devolució amb retroactivitat (des de l'inici de la hipoteca) de la totalitat de les quantitats cobrades de més per la clàusula sòl ...
Llegir més
05 Abril 2017 | Fiscal
Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia LA CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI de l'exercici 2016, que arrenca el 5 d'abril ...
Llegir més
23 Junio 2017 | Fiscal

Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol l'Agència Tributària engegarà la campanya de l'impost sobre societats 2016, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber. Entre altres novetats importants, destaca l'eliminació en el model 200 de dos quadres: el d'operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de rendes procedent de determinats actius intangibles; i el d'informació d'operacions amb persones o entitats vinculades. Aquesta informació s'ha de proporcionar a través d'una declaració informativa específica, el model 232, que han de presentar els contribuents que realitzin aquest tipus d'operacions.

...
Llegir més
26 Julio 2017 | Fiscal

Els autònoms podran deduir en el seu IRPF les despeses de subministraments de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) i els de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l'activitat

...
Llegir més
11 Diciembre 2017 | Fiscal

Al BOE del 30 de novembre, es publicà l'Ordre HFP/1159/2017 amb entrada en vigor l'1 de desembre de 2017 i amb efectes per a l'any 2018, que desenvolupa per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l' IRPF i el règim especial simplificat de l' IVA (mòduls).

...
Llegir més
19 Abril 2018 | Fiscal

Com a novetat per a aquesta campanya s'ofereix als contribuents la possibilitat d'accedir a les seves dades fiscals i al resum de l'esborrany de declaració a través d'una aplicació per a dispositius mòbils ("app") previ registre en aquesta, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el nombre de referència. També podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

...
Llegir més
23 Noviembre 2018 | Fiscal

A la pàgina web del Ministeri d'Hisenda s'ha publicat el Projecte d'Ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA. Hisenda ha manifestat que finalment prorrogarà els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls "no s'enduriran" al llarg de 2019.

...
Llegir més
22 Octubre 2020 | Fiscal
Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats, la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte d' arrendament....
Llegir més

Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar